NyFacadeFacaderenoveringEnergi & ØkonomiKontakt

Hvorfor udvendig Isolering.

I mange år har byggebranchen anbefalet og anvendt traditionelle isoleringsmetoder med opbygning af indvendigt skelet af træ eller stål og isoleret med Rockwool/Isover, en dampsspærre og et eller flere lag gips.

Undersøgelser har vist at denne isoleringsform flytter dugpunktet (fugt) udefra og ind i huset med risiko for at fugten trænger gennem eventuelle utætheder og ind i huset. Dermed øges risikoen for dannelse af skimmelsvampe og langsom nedbrydning af indervæggen. 

Indvendig isolering medfører også indgreb i husets tekniske installationer og ofte er det nødvendigt at skifte bundstykker, fodlister og male de pågældende rum helt eller delvist.

Udvendig isolering er relativt nyt i Danmark, men metoden har været anvendt i Tyskland og andre europæiske lande i mange år. Umiddelbart kan det være svært bryde tidligere traditioner og tro på udvendig isolering og netpudsning som en holdbar løsning, men byggebranchen og et stigende antal boligejere har de sidste år anderkendt at metoden er særdeles effektiv og holdbar. Kombinationen af reduceret varmeforbrug og værdi-forøgelse på ejendommen gør udvendig facadeisolering til en særdeles god investering.

facade-isol-mellem

Fordele ved udvendig Isolering med netpudsning.

  • Dugpunktet og fugten flyttes væk fra huset
  • Isoleringen betyder reduceret varmeforbrug
  • Kort tilbagebetalingstid af investeringen via værdistigning på ejendommen og reduceret varmeforbrug.
  • Malingen holder 10 - 12 år
  • Facaden bliver hård og slagfast
  • Du slipper for at flytte radiatorer og elinstallationer = besparelse
  • Det indvendige boligareal bevares
  • Din ejendom får nyt udseende, udtryk og nyt liv