NyFacadeFacaderenoveringEnergi & ØkonomiKontakt

Før vi starter 

Et grundigt forarbejde er funda-mentet for et godt resultat. Derfor udfører vi følgende arbejde inden det opbyggende arbejde påbegyndes. 

  • Søm og skruer fjernes og eventuelle udendørs lamper nedtages
  • Løst puds, sand, snavs og afskalninger fjernes med højtryksrenser
  • Huller og revner i murværk og på sokler fuges
  • Eventuelle sætninger undersøges og vi vurdere om sætningen er "levende" og andre tiltag nødvendige
  • Afhængigt af facadens tilstand sandblæses facaden
  • NyFacade foretager behørig afdækning af vinduer, dører og flisearealer

 

vandhane-ani-lille